Тандемът „Георги Андреев – Ивайло Иванов“:

„Надиграйме“ в изпълнение на ДФА „Филип Кутев“