Участие в работния семинар

workshop titani

ВАЖНО!

Ако сте ръководител на ученическа танцова формация с повече от 15 участника в лагера – вие сте освободен(-а) от лагерна такса, но заплащате 95 лв до 15 дек 2017 г. за участие в семинара…